Cách thiết lập điều kiện kéo ngược giai đoạn trong 1 quy trình theo mô hình Pipeline

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để cấu hình được điều kiện kéo ngược giai đoạn về giai đoạn nào trước đó thì quy trình công việc phải đảm bảo đang được cấu hình theo mô hình chuyển giai đoạn Pipeline

Bước 1: Từ menu Work –> chọn Quy trình công việc (workflow)

Bước 2: Chọn Quy trình công việc cần phân quyền chức năng

Bước 3: Chọn Dashboard 

Bước 4: Ở giao diện Dashboard –> chọn dấu 3 chấm –> Chọn Thiết lập

Bước 5: Chọn Tab Giai đoạn sau đó chọn Giai đoạn cần cấu hình điều kiện

Bước 6: Ở phần Tùy chọn kéo ngược lựa chọn bước được phép kéo ngược về

Bước 7: Sau khi thực hiện cấu hình xong cho giai đoạn –> Lưu để lưu lại cấu hình

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 57

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập điều kiện để chuyển tiếp giai đoạn trong 1 quy trình theo mô hình Workflow
Bài tiếp: Cách cấu hình phân quyền quy trình công việc (workflow)