Cách thiết lập danh mục yêu cầu hỗ trợ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Danh mục ⇒ chọn Yêu cầu hỗ trợ ở thanh menu bên trái màn hình ⇒ chọn Yêu cầu hỗ trợ ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập mã loại yêu cầu, tên loại yêu cầu.
Bấm Lưu để thêm mới thành công 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 32

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm công việc trong yêu cầu hỗ trợ
Bài tiếp: Cách thêm liên hệ vào yêu cầu hỗ trợ