Cách thiết lập danh mục nhóm tài sản

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Danh mục ⇒ chọn Quản lý tài sản ⇒ chọn Nhóm tài sản ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin nhóm tài sản ⇒ chọn Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 100

Cùng Topics

Bài trước: Cách phân quyền phụ trách quản lý tài sản
Bài tiếp: Cách thiết lập danh mục Loại tài sản