Cách thiết lập chức năng cho các thành viên tham gia kế hoạch CSKH

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại thanh Menu CRM, chọn Chăm sóc khách hàng

Bước 2: Chọn kế hoạch chăm sóc khách hàng muốn thiết lập

Chọn tab “Thiết lập”

Bước 3: Tại  phần “Phân quyền”, thiết lập chức năng cho các thành viên tham gia kế hoạch CSKH

Ấn “Lưu thay đổi” để hoàn tất cập nhật

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 34

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới biểu mẫu
Bài tiếp: Cách thêm người phụ trách vào kế hoạch chăm sóc khách hàng