Cách thiết lập cấu hình phiếu trong dự án xây dựng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tích chọn dự án vừa mới tạo xong chọn mục thiết lập ( Chỉ hiển thị với quản trị dự án)

Bước 2: Trong mục thiết lập chọn mục cấu hình phiếu

Tại mỗi phiếu sẽ có bắt buộc yêu cầu chụp ảnh hiện trường hoặc không bắt buộc

Nếu bắt buộc sẽ tạo thêm cấu hình nhóm ảnh tùy theo thực tế trên công trình và quy định của công ty sẽ cần những ảnh gì.

Bước 3: Sau khi thiết lập các thông tin trong dự án xong bấm lưu cấu hình phiếu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 10

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình các loại đề xuất trong dự án xây dựng
Bài tiếp: CÁCH THIẾT LẬP THÔNG TIN TRONG DỰ ÁN QUẢN LÝ XÂY DỰNG