Cách thiết lập các loại văn bản đến-đi

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn Danh mục ⇒ chọn Văn bản ⇒ chọn Loại văn bản

 Bước 4: Nhấn vào nút Thêm mới

Bước 5: Điền các thông tin cần thiết và Lưu lại

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 24

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình người ký văn bản đi
Bài tiếp: Cách cấu hình số văn bản tự động