Cách thiết lập các loại văn bản đến-đi

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Đăng nhập trên hệ thống chọn Office –> Chọn Quản trị phân hệ Office+

Bước 2: Chọn vào Danh mục >> Văn bản (Loại văn bản) >> Chọn Thêm mới

Bước 3: Điền các nội dung theo các trường thông tin hiện có (Lưu ý: Trường có dấu * là bắt buộc)

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 7

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình người ký văn bản đi
Bài tiếp: Cách cấu hình số văn bản tự động