Cách thiết lập bộ lọc người dùng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để thiết lập bộ lọc người dùng bạn thực hiện như sau:
Bước 1: Từ menu Khách hàng chọn Quản lý cơ hội khách hàng

Bước 2: Chọn menu điều phối ở thanh công cụ bên trái màn hình

Bước 3: Bạn chọn biểu tượng bánh răng ở thanh menu “Bộ lọc người dùng”:

Bước 4: Chọn thêm để thêm mới bộ lọc

  • Người dùng thực hiện: Đặt tên cho bộ lọc, chọn nghiệp vụ bạn muốn hiển thị bộ lọc. 
  • Bấm lưu để thêm thành công
  • Sau khi thêm mới bộ lọc thành công, người dùng thực hiện thêm điều kiện lọc. Kích chọn “thêm điều kiện”. 
  • Chọn “Trường” điều kiện lọc, chọn phép toán tương ứng, nhập giá trị cần lọc.
  • Bấm lưu để thêm điều kiện lọc thành công
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 6

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới một cơ hội khách hàng
Bài tiếp: Thiết lập danh mục cơ hội khách hàng