Cách thiết lập bên A, bên B trong hợp đồng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM-> Chọn Quản trị phân hệ CRM

Bước 2: Chọn Cấu hình-> chọn menu Hợp đồng ở thanh menu bên trái màn hình
-> Chọn Bên A, bên B

Bước 3: Thực hiện nhập thông tin Bên A, Bên B. Sau đó “Lưu” lại thông tin đã nhập

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 73

Cùng Topics

Bài trước: Cách tìm kiếm hợp đồng theo tên
Bài tiếp: Cách tìm kiếm hợp đồng theo trạng thái xử lý