Cách thiết lập vòng tuyển dụng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Việc thiết lập
Bước 1: Từ menu HRM chọn Quản trị HRM

Bước 2:  Chọn Danh mục -> Quản lý tuyển dụng -> chọn Vòng tuyển dụng

Bước 3: Chọn “Thêm” để thêm các vòng tuyển dụng và nhập đầy đủ vào Form tạo nhóm vòng tuyển dụng , sau đó nhấn lưu để thêm mới vòng tuyển dụng.

Mã: mã vòng tuyển dụng

Tên: Tên vòng tuyển dụng

Vị trí: sắp xếp theo vị trí

Mô tả: Mô tả thông tin về vòng tuyển dụng

Bước 5: Sau khi thêm xong vòng tuyển dụng chọn “Thêm” để thêm kết quả vòng tuyển dụng

Bước 6. Nhập đầy đủ thông tin vào form tạo kết quả. Bấm lưu để thêm thành công

  • Tên: Tên kết quả
  • Thứ tự: Thứ tự sắp xếp kết quả
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 37

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới hồ sơ ứng viên từ excel
Bài tiếp: Cách thêm mới kế hoạch tuyển dụng