Cách thiết lập vị trí tuyển dụng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu HRM chọn Quản trị HRM

Bước 2:  Chọn Danh mục -> Quản lý tuyển dụng -> Chọn Vị trí tuyển dụng-> Chọn “Thêm mới”

Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin vào form thêm mới vị trí tuyển dụng

  • Mã vị trí
  • Tên vị trí tuyển dụng

Bấm Lưu để thêm thành công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 57

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới hồ sơ ứng viên
Bài tiếp: Cách tạo nhanh cơ hội ứng viên