Cách thiết lập danh mục loại thông báo nội bộ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

1, Vì sao phải thiết lập danh mục Loại thông báo ?

  • Hỗ trợ người dùng có thể tìm kiếm thông báo một cách nhanh chóng.
  • Với loại thông báo nào cần duyệt và loại thông báo nào có thể ban hành luôn

2, Cách thiết lập trực tiếp


Bước 1: Từ menu Office chọn Quản trị Office.

Bước 2: Chọn “Thêm mới” ở góc bên phải màn hình:

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin Loại thông báo:
Mã loại: mã loại thông báo
Loại thông báo: Tên loại thông báo
Người duyệt: Người phê duyệt thông báo

Bộ phận sử dụng: Bộ phận nào sẽ được dùng thông báo này.

Cho phép cập nhật thông tin sau ban hành: Tick nếu muốn chỉnh sửa lại văn bản thông báo khi đã ban hành.

Cho phép ý kiến sau ban hành: Tick nếu muốn cho phép nhân viên trao đổi qua lại trong thông báo

3. Cách thêm từ file Excel:

Bước 1: Tiện ích – Nhập dữ liệu

Bước 2: Tải file mẫu về điền

Bước 3: Sau khi điền xong upfile lên bằng cách : Chọn file – Bắt đầu tải file – Nhập dữ liệu để hoàn tất

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 9

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới thông báo
Bài tiếp: Cách phân quyền cho nhiều người dùng truy cập thông báo