Cách theo dõi vị trí hiện tại trên bản đồ của nhân viên trên máy tính

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Theo dõi vị trí hiện tại trên bản đồ của nhân viên để biết hiện tại nhân viên đó đang ở đâu.Theo dõi vị trí chỉ được kích hoạt khi nhân viên chấm công vào, kết thúc việc giám sát khi chấm công ra .

         Cách thực hiện:

Bước 1: Tại giao diện chính chọn Giám sát vị trí chấm công

Bước 2: Từ mục Giám sát vị trí chọn Nhân viên cần xem vị trí

Bước 3: Chọn Lịch sử  để xem lại các hoạt động

Bước 4: Từ mục Hoạt động ⇒ Chọn hoạt động cần xem lại

  • Chấm công vào/ra: Xem vị trí của nhân viên ở thời điểm có Hoạt động chấm công vào/ra
  • Vào/Rời khách hàng: Xem vị trí của nhân viên ở thời điểm có hoạt động Check in/out tại khách hàng
  • Lộ trình di chuyển: Ghi nhận và nối tất cả các vị trí từ thời điểm Chấm công vào cho đến lúc Chấm công ra
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 257

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền cho một người dùng có quyền giám sát vị trí nhân viên
Bài tiếp: Lưu ý về việc ghi nhận được lộ trình di chuyển của nhân viên khi áp dụng phần mềm FastWork