Cách theo dõi trạng thái của các nhiệm vụ trong quy trình (workflow)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Để biết được trạng thái của các nhiệm vụ trong quy trình thực hiện như sau:

  • Cách xem trạng thái nhiệm vụ trên web

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn Nhiệm vụ của tôi/Nhiệm vụ tôi giao hoặc Nhiệm vụ của nhân viên. Tùy theo mục đích bạn muốn xem các nhiệm vụ nào để lựa chọn tương ứng

Bước 3: Tại giao diện danh sách nhiệm vụ –> chọn tab Tất cả để xem tất cả các nhiệm vụ

Tại đây bạn sẽ xem được trạng thái của từng nhiệm vụ thông qua màu sắc, trạng thái:

  • Màu xanh dương: Nhiệm vụ đang thực hiện. Màu xanh dương ở giai đoạn nào là nhiệm vụ đang thực hiện đến giai đoạn đó.
  • Màu đỏ: Nhiệm vụ đã thất bại. Màu đỏ nằm ở giai đoạn nào là nhiệm vụ thất bại từ giai đoạn đó.
  • Màu xanh lá: Giai đoạn nào có màu xanh lá là giai đoạn đó đã thực hiện xong. Nếu cả nhiệm vụ màu xanh lá là nhiệm vụ đã thành công
  • Màu cam: Nhiệm vụ đang được tạm dừng. Màu cam nằm ở giai đoạn nào là nhiệm vụ đang được tạm dừng ở giai đoạn đó.

Bước 4: Để xem trạng thái một nhiệm vụ có thể nhập thông tin tìm kiếm

  • Cách xem trạng thái nhiệm vụ trên mobile

Bước 1: Từ giao diện chính –> Chọn 3 gạch ngang

Bước 2: Chọn tính năng WorkFlow

Bước 3: Xem danh sách các Nhiệm vụ –> click sang tab Nhiệm vụ

Bước 4: Dưới mỗi nhiệm vụ sẽ có thông tin Trạng thái và màu sắc tương ứng thể hiện ở ngay đầu nhiệm vụ

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 185

Cùng Topics

Bài trước: Cách xem các trao đổi trong một quy trình công việc (workflow)
Bài tiếp: Cách xem báo cáo tổng quan của 1 quy trình công việc (workflow)