Cách theo dõi tổng quan về sử dụng tài nguyên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên (Booking)

Bước 2 : Tại giao diện Dashboard, Chọn thời gian để xem tổng quan sử dụng tài nguyên và nhấn áp dụng để liệt kê tất cả các đăng ký trong thời gian này

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 13

Cùng Topics

Bài trước: Cách phê duyệt đăng ký tài nguyên trên Web
Bài tiếp: Cách phê duyệt đăng ký tài nguyên trên điện thoại