Cách theo dõi tiến độ thực hiện yêu cầu hỗ trợ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút
Trong bài viết này

– Dashboard

Bước 1: Chọn “Dashboard” để hiển thị tổng quan yêu cầu hỗ trợ

Bước 2: Kích chọn “Trạng thái/Giai đoạn” ở thanh cụ dưới màn hình

– Kanban

Bước 1: Chọn quy trình hỗ trợ cần theo dõi

Bước 2:  Kích chọn “Board” ở cột danh sách bên phải màn hình

Bước 3: Hiển thị các yêu cầu theo từng giai đoạn/nhân viên/trạng thái hoặc bạn có thể xem theo từng nhân viên, trạng thái công việc

  • Bạn có thể kéo thả yêu cầu hỗ trợ qua lại giữa các giai đoạn hoặc trạng thái để báo cáo cập nhật tiến độ yêu cầu hỗ trợ
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 6

Cùng Topics

Bài tiếp: Cách cập nhật tiến độ hỗ trợ trong yêu cầu hỗ trợ