Cách theo dõi thực hiện hợp đồng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Điều kiện hiển thị “Theo dõi thực hiện” hợp đồng là bao gồm các hợp đồng đã ký và chưa thanh lý
Để theo dõi thực hiện hợp đồng, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Từ Phân hệ CRM -> Hợp đồng.

Bước 2: Chọn “Theo dõi thực hiện” hợp đồng ở thanh menu bên trái màn hình

Bước 3: Kích chọn 1 bộ lọc để lọc các hợp đồng cần theo dõi thực hiện 

  • Hết hiệu lực tháng này: hiển thị kết quả các hợp đồng hết hạn trong tháng này
  • Hết hiện lực tháng sau: hiển thị kết quả các hợp đồng hết hận vào tháng sau
  • Hết liệu lực quý này: hiển thị kết quả các hợp đồng hết hạn vào quý này
  • Hết liệu lực quý sau: hiển thị kết quả các hợp đồng hết hạn vào quý sau
  • Tôi phụ trách:  hiển thị kết quả các hợp đồng do tôi là người phụ trách
  • Tôi theo dõi:  hiển thị kết quả các hợp đồng do tôi theo dõi
  • Chưa có người phụ trách:  hiển thị kết quả các hợp đồng chưa có ai là người phụ trách
  • Nhân viên kinh doanh: hiển thị kết quả các hợp đồng là nhân viên kinh doanh
  • Tình trạng thanh toán:  hiển thị kết quả các hợp đồng theo tình trạng thanh toán
  • Tình trạng hóa đơn: hiển thị kết quả các hợp đồng theo tình trạng hóa đơn

Ngoài ra người dùng có thể lọc hợp đồng theo các tiện ích khác: Nhân viên phụ trách, thời gian ký, cập nhật,… hợp đồng

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 213

Cùng Topics

Bài trước: Cách tìm kiếm hợp đồng tôi phụ trách
Bài tiếp: Cách cấu hình tự động cảnh báo, cập nhật thông tin, thông báo theo dõi hợp đồng