Cách theo dõi, quản lý các đề xuất trên phần mềm (web và App)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Cách theo dõi, quản lý các đề xuất trên phần mềm( Trên WEB)

Bước 1: Từ menu WORK chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ.

Bước 2 : Từ giao diện chọn DASHBOARD

 Hiển thị chi tiết các mẫu đề xuất 

Các bộ lọc

Tất cả đề xuất

Tôi đề xuất: Đề xuất mình gửi

Tôi phê duyệt: Đề xuất mình duyệt

Tôi theo dõi: Đề xuất tôi theo dõi

Tôi nhận thông báo: Đề xuất tôi nhận thông báo

Tôi thực hiện: Đề xuất tôi thực hiện

Loại đề xuất: Lọc theo các loại đề xuất đã tạo

Trạng thái: Lọc theo các trạng thái

Phòng ban/Nhân viên: Lọc đề xuất theo phòng ban/nhân viên cần xem

Lọc theo thời gian: Chọn bộ lọc theo thời gian và nhấn Áp dụng

Cách theo dõi, quản lý các đề xuất trên phần mềm( APP)

Với cấp Quản lý

Bước 1: Tại giao diện chọn sọc ba gạch góc phải

Bước 2: Chọn Duyệt đề xuất

Lọc được các đề xuất đã duyệt hoặc chờ duyệt

Đối với nhân viên:

Bước 1: Từ giao diện chính chọn ba gạch góc phải

Chọn Đề xuất

Tại đây có thể lọc được theo các đề xuất Đã duyệt, Chờ duyệt  bản thảo

Lọc hình phễu: Lọc theo loại đề xuất

Dấu 4 gạch: Lọc theo thời gian

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 137

Cùng Topics

Bài trước: Cách hoàn thành một đề xuất(Dành cho người thực hiện)
Bài tiếp: Cách tạo một công việc phát sinh từ một đề xuất