Cách theo dõi phiếu thu,phiếu chi trong một quỹ trên web

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ chọn Thu chi nội bộ

Bước 2: Bạn có thể xem được tổng quỹ, tổng thu/chi trong tháng hoặc trong khoảng thời gian nhất định của từng đơn vị cơ sở. Bạn cũng có thể lọc theo các bộ lọc bên trái để lọc theo các phiếu thu/chi mình muốn.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 67

Cùng Topics

Bài trước: Cách tìm kiếm thông tin một phiếu thu, phiếu chi trên hệ thống
Bài tiếp: Cách theo dõi phiếu thu, phiếu chi trong một quỹ trên điện thoại