Cách theo dõi phiếu thu, phiếu chi trong một quỹ trên điện thoại

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ giao diện chính chọn vào biểu tượng Ba gạch >> Chọn vào Thu chi

Bước 2: Tại đây bạn sẽ xem được tổng quỹ trong thời gian nhất định của đơn vị/cơ sở bạn chọn, để thay đổi thời gian bạn chọn vào bộ lọc phễu, để thay đổi đơn vị/cơ sở bạn chọn dấu 4 gạch

Bước 3: Bạn chuyển sang tab Phiếu thu/chi để xem chi tiết từng loại phiếu, cũng chọn bộ lọc thời gian hoặc bộ lọc Quỹ để xem

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 59

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi phiếu thu,phiếu chi trong một quỹ trên web
Bài tiếp: Cách phê duyệt một phiếu thu, phiếu chi