Cách theo dõi lại bảng chấm công của các tháng trước

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Từ giao diện menu OFFICE –> chọn Bảng chấm công 

Tại giao diện quản lý chấm công , chọn nút tháng sẽ lọc được các tháng cần muốn xem 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 8

Cùng Topics

Bài trước: Cách xuất dữ liệu số công làm việc của nhân viên về file excel
Bài tiếp: Cách tra cứu, theo dõi bảng chấm công của một nhân viên