Cách theo dõi KPI của một nhân viên, phòng ban trên giao diện điện thoại

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại giao diện chính chọn vào mục Giám sát

Bước 2: Chọn vào mục KPIs để theo dõi

Bước 3: Để thay đổi tháng để xem dữ liệu KPI, chọn vào biểu tượng cái phễu

Bước 4: Chọn tháng cần xem dữ liệu 

Bước 5: Chọn từng nhân viên để xem chi tiết

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 13

Cùng Topics

Bài trước: Cách nhân viên tự theo dõi KPI của cá nhân
Bài tiếp: Cách theo dõi KPI của một nhân viên, phòng ban trên giao diện web