Cách theo dõi hợp đồng theo thời hạn hết hiệu lực

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM chọn Hợp đồng sao đó kích chọn “Cảnh báo”

Bước 2: Chọn “sắp hết hiệu lực” – sau đó chọn các trường lọc thời gian hết hiệu lực 

VD: Tháng này, Tháng sau, Quý này, Quý sau,…

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 146

Cùng Topics

Bài trước: Cách tìm kiếm hợp đồng đã thanh lý nhưng chưa thanh toán
Bài tiếp: Cách tìm kiếm hợp đồng hết hiệu lực nhưng chưa thanh lý