Cách theo dõi công việc của các nhân viên mình đang quản lý

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút
  • Cách theo dõi công việc của các nhân viên trên web

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn Nhân viên của tôi

Bước 3: Click chọn nhân viên cần xem thông tin

  • Cách theo dõi công việc của các nhân viên trên mobile

Với phiên bản App cũ: Từ giao diện chính –> chọn mục Giám sát –-> chọn Công việc

Với phiên bản App mới:

Từ giao diện chính –> Chọn 3 gạch ngang ở góc dưới bên phải

Ở dưới phần Giám sát –> Chọn Công việc

Tại đây sẽ xem được thông tin tổng quan về công việc của tất cả các nhân viên. Sẽ có bộ lọc thời gian và bộ lọc người dùng phía dưới

Để xem theo từng nhân viên –> Chọn Bộ lọc Nhân viên của tôi

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 18

Cùng Topics

Bài trước: Cách in một biểu mẫu công việc
Bài tiếp: Cách cấu hình mẫu in cho một biểu mẫu