Cách theo dõi công việc hiện trường

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Giám sát công việc hiện trường

Bước 2: Tại giao diện Dashboard tổng quan sẽ có những thống kê liên quan tới nhân viên, công việc, khách hàng đã gắn với công việc. Dữ liệu Giám sát công việc hiện trường này là số liệu thống kê trong một ngày.

– Bao nhiêu công việc đã hoàn thành

– Bao nhiêu khách hàng đã viếng thăm

– Bao nhiêu nhân viên đang bận

– Tổng thời gian làm việc là bao nhiêu

– Khi nhân viên thực hiện check in –> Xác nhận người đó bận 

– Thực hiện check out và công việc đã hoàn thành –> nhân viên đó đang rảnh

– Chưa tới địa điểm làm việc để check in nhưng đã tới giờ thực hiện công việc đó rồi –> Nhân viên thực hiện công việc cũng sẽ chuyển sang trạng thái bận

Với việc thống kê được nhân viên nào đang bận, nhân viên nào đang rảnh ở vị trí nào sẽ hỗ trợ cho người quản lý có thể giao nhanh công việc phát sinh cho nhân viên phù hợp. Nếu có công việc phát sinh ở địa điểm A, nhân viên B đang ở khu vực đó và rảnh –> Quản lý có thể giao việc cho nhân viên B thay vì giao việc cho một nhân viên đang ở cách xa vị trí đó để giảm bớt thời gian di chuyển của nhân viên.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 269

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới một công việc hiện trường (web và mobile)
Bài tiếp: Cách phân quyền cho nhóm người dùng truy cập vào module Danh sách công việc (Task)