Cách theo dõi các hồ sơ ứng viên theo vị trí tuyển dụng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ Menu HRM chọn Tuyển dụng

Bước 2 : Chọn Hồ sơ ứng viên

Bước 3 : Chọn Vị trí tuyển dụng cần xem

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 7

Cùng Topics

Bài tiếp: Cách theo dõi các hồ sơ ứng viên theo kết quả tuyển dụng