Cách theo dõi các hồ sơ theo kế hoạch tuyển dụng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ Menu HRM chọn Tuyển dụng

Bước 2 : Chọn Hồ sơ theo kế hoạch tuyển dụng tương ứng

Bước 3 : Chọn hồ sơ cần xem

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 2

Cùng Topics

Bài trước: Cách chuyển hồ sơ ứng viên thành hồ sơ nhân viên
Bài tiếp: Cách thiết lập một vòng tuyển dụng