Cách theo dõi lịch sử hoạt động trong một bảng lương tháng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Mọi hoạt động cập nhật, điều chỉnh thông tin trong một bảng lương tháng đều được phần mềm ghi nhận lại. Để xem các hoạt động này thực hiện như sau:

Bước 1:  Từ menu HRM –> chọn Bảng tính lương –> chọn Bảng lương tháng

Hoặc: 

Bước 2: Kích chọn bảng lương cần theo dõi hoạt động

Bước 3: Tại tab Thông tin kéo xuống bên dưới để xem lịch sử hoạt động

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 69

Cùng Topics

Bài trước: Cách nhập giá trị vào bảng lương tháng bằng file excel trên phần mềm FastWork
Bài tiếp: Cách ẩn hiện các cột trong mẫu bảng lương trên phần mềm FastWork