Cách thêm yêu cầu hỗ trợ trong quy trình hỗ trợ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Vào Quy trình hỗ trợ -> chọn Thêm mới:

Bước 2: Bạn thực hiện nhập thông tin: tên yêu cầu, loại yêu cầu, khách hàng, sản phẩm
Bấm Lưu để thêm mới thành công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 1

Cùng Topics

Bài trước: Cách sao chép quy trình hỗ trợ trong nhóm hỗ trợ kỹ thuật
Bài tiếp: Cách xuất excel yêu cầu hỗ trợ trong quy trình hỗ trợ