Cách thêm/thay đổi người thực hiện vào công việc (web và mobile)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút
  • Cách thêm/thay đổi người thực hiện công việc trên web

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần thay đổi người thực hiện 

Bước 3: Chọn “bạn muốn thay đổi người thực hiện” –> tích chọn thành viên thực hiện thành viên thực hiện công việc

  • Cách thêm/thay đổi người thực hiện công việc trên mobile

Bước 1: Tại giao diện chính của phần mềm –> click chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc cần thay đổi người thực hiện

Bước 3: Nhấn vào chữ (i) góc phải bên trên để mở giao diện người thực hiện

Bước 4: Nhấn vào dấu cộng đầu tiên để thêm người thực hiện

Bước 5: Tích lựa chọn người thực hiện và ấn Chọn

Nếu người thực hiện ở phòng ban khác, bạn có thể nhập tên vào ô Tìm kiếm để tìm nhân viên khác phòng ban

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 86

Cùng Topics

Bài trước: Cách cập nhật trạng thái công việc (web và mobile)
Bài tiếp: Cách thực hiện một công việc tại khách hàng (check in/check out, báo cáo kết quả)