Cách thêm thành viên vào một quy trình làm việc

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để thêm thành viên vào một quy trình làm việc trên web, thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Từ giao diện chính =>> Chọn menu Work =>> chọn Quy trình công việc (Checkflow)

Bước 2: 

  • Chọn 1 quy trình trong nhóm quy trình muốn thêm thành viên 
  • Chọn vào mục Thiết lập ở góc phải bên dưới.

Bước 3: 

  • Bấm vào tab thành viên để thêm các thành viên vào quy trình
  • Chọn quyền Thành viên/quản lý cho user đó
  • Bấm vào nút Thêm để thêm thành viên vào.

Lưu ý:

Quản lý/Thành viên/Người theo dõi: phải là thành viên trong nhóm quy trình

 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 90

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm thành viên vào nhóm làm việc
Bài tiếp: Cách chuyển bước thực hiện cho công việc trên dạng bảng Kanban