Cách thêm thành viên cùng bộ phận/ ngoài bộ phận vào nhóm hỗ trợ trong quản lý cơ hội khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM-> Chọn Hỗ trợ

Bước 2: Chọn biểu tượng bánh răng ứng với nhóm hỗ trợ-> sửa nhóm

Bước 3: Chọn tab thành viên để thêm thành viên vào nhóm

Bước 4: Kích chọn thêm thành viên

  • Nếu thêm thành viên cùng bộ phận-> kích chọn thành viên -> thêm
  • Nếu thêm thành viên ngoài bộ phận-> thực hiện tìm kiếm theo tên thành viên-> kích chọn thành viên-> Thêm
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 15

Cùng Topics

Bài trước: Cách điều phối cơ hội khách hàng.
Bài tiếp: Cách thực hiện trao đổi trên cơ hội khách hàng