Cách thêm thành viên cùng bộ phận/ngoài bộ phận vào nhóm bán hàng trong quản lý cơ hội bán hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để thêm thành viên cùng bộ phận/ngoài bộ phận trong quản lý bán hàng bạn thao tác như sau:
Bước 1: Từ menu CRM-> Chọn Quản lý cơ hội bán hàng

Bước 2: Chọn biểu tượng bánh răng ứng với nhóm bán hàng-> chọn sửa nhóm cơ hội bán hàng 

Bước 3: Hiển thị thông tin nhóm bán hàng-> chọn tab thành viên để thêm thành viên vào nhóm

Bước 4: Thêm thành viên vào nhóm cơ hội bán hàng

  • Nếu thêm thành viên cùng bộ phận kích chọn thành viên và bấm thêm
  • Nếu thêm thành viên khác bộ phận -> thực hiện tìm kiếm theo tên thành viên-> kích chọn tên thành viên và bấm thêm.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 15

Cùng Topics

Bài trước: Cách giao công việc trong cơ hội bán hàng
Bài tiếp: Cách thêm mới một cơ hội bán hàng