Cách thêm thành viên cùng bộ phận/ngoài bộ phận vào nhóm bán hàng trong quản lý cơ hội bán hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để thêm thành viên cùng bộ phận/ngoài bộ phận trong quản lý bán hàng bạn thao tác như sau:
Bước 1: Từ menu CRM-> Chọn Quản lý cơ hội bán hàng

Bước 2: Chọn biểu tượng bánh răng ứng với nhóm bán hàng-> chọn sửa nhóm cơ hội bán hàng 

Bước 3: Hiển thị thông tin nhóm bán hàng-> chọn tab thành viên để thêm thành viên vào nhó

Bước 4: Thêm thành viên vào nhóm cơ hội bán hàng

  • Chọn thành viên cần thêm vào quản lý cơ hội bán hàng và tick thêm
  • Sau đó nhấn lưu để xác nhận thêm mới.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 127

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi tiến độ thực hiện cơ hội bán hàng
Bài tiếp: Cách tạo giai đoạn cho một quy trình bán hàng