Cách thêm phiếu xuất trong dự án xây dựng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ trong giao diện quản lý vật liệu của dự án => Chọn “ + Phiếu xuất ”

Bước 2: Nhập , chọn đầy đủ thông tin và ấn Lưu

Bước 3: Sau khi thêm phiếu xong, mở chi tiết phiếu xuất để xác nhận và có thể trao đổi , tương tác với nhau trong phiếu

        Trên Mobile:

    Bước 1: Chọn mục thêm phiếu tại dự án                              

Bước 2: Chọn thêm phiếu xuất

 Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin

Bước 4: Mở chi tiết phiếu xuất để chỉnh và ấn Lưu  sửa hay xác nhận

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 10

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm phiếu hoàn trong dự án xây dựng
Bài tiếp: Cách lập phiếu thu trong dự án xây dựng