Cách thêm nhật ký gửi email trong yêu cầu hỗ trợ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ giao diện quản lý yêu cầu hỗ trợ chọn yêu cầu hỗ trợ cần thêm nhật ký gửi mail

Bước 2: Chọn Tab Mail-> Tạo mail

Bước 3: Chọn kết quả cuộc gọi->Chọn thời gian thực hiện. Bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 2

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm nhật kí gọi điện trong yêu cầu hỗ trợ
Bài tiếp: Cách thêm nhật ký trò chuyện trong yêu cầu hỗ trợ