Cách thêm nhật ký gọi điện thoại cho khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Người dùng bấm chọn vào Khách hàng cần thêm mới nhật ký 

Bước 2: Bấm vào Hoạt động >> Chọn thêm Hoạt động

Bước 3: Nhập thông tin nhật ký gọi điện sau đó bấm Lưu

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 28

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm nhật ký trò chuyện với khách hàng(chat)
Bài tiếp: Cách thêm mới ghi chú trong khách hàng