Cách thêm nhanh người phụ trách cho nhiều khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM-> Chọn Khách hàng

Bước 2: Tích chọn các khách hàng cần thêm người phụ trách>> chọn Gán người phụ trách 

Bước 3: Chọn người phụ trách khách hàng. Bấm “Lưu” để cập nhật thành công

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 3

Cùng Topics

Bài trước: Cách gán nhanh nhóm khách hàng trong khách hàng
Bài tiếp: Cách gán loại khách hàng từ danh sách khách hàng