Cách thêm người xử lý cơ hội khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ màn hình cơ hội khách hàng chọn cơ hội khách hàng cần thêm người xử lý

Bước 2: Chọn thêm người xử lý

Bước 3: Chọn thành viên phụ trách, bấm lưu để thêm thành công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 56

Cùng Topics

Bài trước: Cách xuất dữ liệu trong CHKH
Bài tiếp: Cách nhập dữ liệu từ file excel trong CHKH