Cách thêm người phụ trách vào kế hoạch chăm sóc khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại thanh Menu CRM, chọn Quản lý chăm sóc khách hàng

Bước 2: Chọn kế hoạch chăm sóc khách hàng muốn thiết lập

Chọn tab “Thiết lập”

Bước 3: Tại  phần Thông tin cơ bản, dòng “người phụ trách” chúng ta có thể điều chỉnh người phụ trách kế hoạch CSKH.

Ấn “Lưu thay đổi để hoàn tất cập nhật

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 28

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập chức năng cho các thành viên tham gia kế hoạch CSKH
Bài tiếp: Cách thiết lập trong kế hoạch chăm sóc khách hàng