Cách thêm người phụ trách trên cơ hội khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM chọn Cơ hội khách hàng.

Bước 2 : Chọn Điều phối

Bước 3 : Chọn cơ hội khách hàng thêm người phụ trách  

Bước 4 : Từ menu chọn mục Thêm người phụ trách .

Bước 5 : Chọn người phụ trách và ấn Lưu để hoàn tất .

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 16

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi Dashboard .
Bài tiếp: Cách gán nhanh người phụ trách trên nhiều cơ hội khách hàng