Cách thêm người phụ trách khách hàng trong cùng bộ phận

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Người dùng bấm chọn vào Khách hàng cần cập nhật thông tin 

Bước 2: Bấm chọn vào Thêm người phụ trách

Bước 3: Chọn người phụ trách khách hàng. Bấm “Lưu” để cập nhật thành công.

Bước 4: Sau khi thêm xong >> Bấm Lưu thay đổi

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 39

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm người theo dõi khách hàng
Bài tiếp: Cách khởi tạo nhanh cơ hội bán hàng từ danh sách khách hàng