Cách thêm mới tiêu chí đánh giá KPI

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn KPI ⇒ chọn Danh mục KPI

Bước 2: Chọn Thêm mới để thêm mới tiêu chí KPI

Bước 3: Điền thông tin sau đó bấm Lưu

 • Mã KPI, Tên KPI
 • Viễn cảnh: Lựa chọn KPI này thuộc viễn cảnh nào 
 • Tần suất đo: chu kỳ đo lường KPI(theo tháng, quý, năm)
 • Đơn vị đo: Nhập đơn vị đo lường giá trị KPI ví dụ như công việc, Điểm %,…
 • Chiều hướng tốt: Xác định chiều hướng tốt cho KPI                                                           
  • Tăng: Những KPI như doanh thu, độ hài lòng, hợp đồng,… có chiều hướng tăng là tốt
  • Giảm: Các chỉ số về chi phí, tỷ lệ sản phẩm lỗi,… có chiều hướng giảm là tốt
 • Tự động tính kết quả từ tháng ra quý/ra năm: Được tính theo hàm tổng hoặc hàm trung bình
 • Cách đo lường: Mô tả cách tính KPI
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 64

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập bộ KPI
Bài tiếp: Cách cấu hình nhận thông báo KPI