Cách thêm mới tiêu chí đánh giá KPI

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Bước 1: Từ Menu KPI chọn Danh mục KPI

Bước 2: Chọn Thêm mới để thêm mới tiêu chí KPI

Bước 3: Điền thông tin sau đó bấm Thêm mới

  • Mã KPI, Tên KPI
  • Viễn cảnh: Lựa chọn KPI này thuộc viễn cảnh nào 
  • Tần suất đo: chu kỳ đo lường KPI(theo tháng, quý, năm)
  • Đơn vị đo: Nhập đơn vị đo lường giá trị KPI ví dụ như công việc, Điểm %,…
  • Chiều hướng tốt: Xác định chiều hướng tốt cho KPI                                                           – Tăng: Những KPI như doanh thu, độ hài lòng, hợp đồng,… có chiều hướng tăng là tốt
    – Giảm: Các chỉ số về chi phí, tỷ lệ sản phẩm lỗi,… có chiều hướng giảm là tốt
  • Tự động tính kết quả từ tháng ra quý/ra năm: Được tính theo hàm tổng hoặc hàm trung bình
  • Cách đo lường: Mô tả cách tính KPI
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 8

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập bộ KPI
Bài tiếp: Cách cấu hình nhận thông báo KPI