Cách thêm mới thông báo

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Để thêm mới thông báo bạn thực hiện các bước như sau:

Trên Web:
Bước 1: Từ menu OFFICE chọn Quản lý thông báo:

Bước 2: Chọn biên tập để thực hiện soạn thảo thông báo

Bước 3: Chọn thêm mới để thực hiện biên soạn thông báo

Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin trong mẫu thông báo

 • Gửi đến: Chọn người nhận/bộ phận nhận thông báo
 • Tiêu đề: Tên thông báo
 • Loại thông báo: chọn loại thông báo tương ứng
 • Người duyệt: Nếu trong phần thiết lập loại thông báo bạn không thiết lập ai là người duyệt thì mặc định người duyệt là người tạo thông báo. Nếu bạn thiết lập người duyệt thì khi chọn loại thông báo sẽ hiển thị thông tin người duyệt
 • Mức độ quan trọng: Bình thường/Quan trọng. Tùy vào độ quan trọng người dùng có thể chọn mức độ sao cho phù hợp với loại thông báo
 • Nội dung: nội dung thông báo
 • Đính kèm: Người dùng có thể đính kèm tệp, hình ảnh.
 • Thăm dò ý kiến: Có cho phép lấy ý kiến khảo sát thăm dò từ thông báo không

Bước 5: Dựa vào nội dung thông báo bạn có thể chọn các nút sau để gửi/lưu lại thông báo 

 • Ban hành: Người dùng có thể thực hiện ban hành luôn thông báo mà không cần phải đợi duyệt (Lưu ý: Nút ban hành được hiển thị khi loại thông báo không chọn ai là người duyệt hoặc người soạn không chọn loại thông báo)
 • Trình duyệt: Gửi thông báo để cấp trên phê duyệt
 • Lưu: Lưu lại thông báo 

Trên App:

Bước 1: Office – Thông báo nội bộ

Bước 2: Tick dấu “+” để thêm mới một thông báo 

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin

 • Ban hành: Người dùng có thể thực hiện ban hành luôn thông báo mà không cần phải đợi duyệt (Lưu ý: Nút ban hành được hiển thị khi loại thông báo không chọn ai là người duyệt hoặc người soạn không chọn loại thông báo)
 • Trình duyệt: Gửi thông báo để cấp trên phê duyệt
 • Lưu lại: Lưu lại thông báo 
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 20

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi bảng tổng hợp chấm công
Bài tiếp: Cách thiết lập danh mục loại thông báo nội bộ