Cách thêm mới tài sản trên phần mềm

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu HRM ⇒ chọn Quản lý tài sản

Bước 2: Chọn Tất cả tài sản ⇒ chọn Thêm mới để thêm thủ công từng tài sản

Bước 3: Nhập thông tin đầy đủ của tài sản

LƯU Ý:

1. Người quản lý: sẽ là người được quyền Cập nhật/ Sửa/ Xoá Tài sản đó.

2. Một số thông tin trong mục cấp phát:

  • Phòng ban sử dụng: là bộ phận theo cây đơn vị
  • Người sử dụng: là người trực tiếp dùng (Ví dụ: Xe ô tô là Trưởng ban quản lý dự án dùng)
  • Người nhận bàn giao: là người tiếp nhận tài sản (Ví dụ: Xe ô tô có thể là tài xế tiếp nhận)
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 172

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập danh mục đơn vị tính của tài sản
Bài tiếp: Cách thêm nhiều tài sản từ file excel lên phần mềm