Cách thêm mới tài sản trên phần mềm

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Bước 1: Tại giao diện màn hình chính của Fastwork chọn Office ➝ Quản lý tài sản

Bước 2: Chọn danh mục Tất cả tài sản sau đó bấm Thêm mới để thêm thủ công từng tài sản

Bước 3: Trong phần thiết lập, khai báo thông tin đầy đủ của tài sản

–         Chọn tệp file để tải lên mẫu biên bản bàn giao hoặc các mẫu biên bản liên quan

LƯU Ý:

1. Người quản lý: sẽ là người được quyền Cập nhật/Sửa/Xoá Tài sản đó.

2. Một số thông tin trong mục cấp phát:

  • Phòng ban sử dụng: là bộ phận theo cây đơn vị
  • Người sử dụng: là người trực tiếp dùng (Ví dụ: Xe ô tô là Trưởng ban quản lý dự án dùng)
  • Người nhận bàn giao: là người tiếp nhận tài sản (Ví dụ: Xe ô tô có thể là tài xế tiếp nhận)
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 15

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập danh mục đơn vị tính của tài sản
Bài tiếp: Cách thêm nhiều tài sản từ file excel lên phần mềm