Cách thêm mới sản phẩm

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu Bán hàng chọn Sản phẩm

Bước 2: Chọn Thêm mới

Bước 3: Điền các trường thông tin sản phẩm sau đó bấm Lưu 

Cách nhập Sản phẩm theo file

Bước 1: Chọn Nhập dữ liệu sau đó chọn Danh mục sản phẩm

Bước 2: Tải file mẫu

Bước 3: Chỉnh sửa file mẫu và lưu

Bước 4: Nhập file mẫu đã chỉnh sửa ở Bước 3

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 16

Cùng Topics

Bài trước: Cách tạo chương trình khuyến mại khi mua một sản phẩm
Bài tiếp: Cách xuất danh sách Khách hàng