Cách thêm mới phiếu thu, phiếu chi trực tiếp trong một hợp đồng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM chọn Hợp đồng

Bước 2: Chọn Quản lý >> Chọn hợp đồng cần lập phiếu thu/chi

Bước 3: Chuyển sang tab Thu chi =>> chọn Cấu hình để chọn Quỹ muốn ghi nhận >> Áp dụng để Lập phiếu thu/chi >> Chọn Phiếu thu/chi để tạo 

Bước 4: Điền các thông tin và lưu và đóng hoặc lưu và thêm tiếp. Ở đây, thông tin hợp đồng  đã được lựa chọn và cố định

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 33

Cùng Topics

Bài trước: Cách xóa một phiếu thu, phiếu chi
Bài tiếp: Cách thêm mới phiếu thu, phiếu chi trực tiếp trong một dự án