Cách thêm mới người dùng từ file excel

Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Bước 1: Tại giao diện Quản lý người dùng, chọn Nhập dữ liệu, tải File mẫu về, nhập các trường tương ứng ở file mẫu

Bước 2: Nhập dữ liệu Khu vực, Bộ phận 

  • Mã khu vực: Theo quy định của doanh nghiệp 
  • Tên Khu vực: Nhập tên Khu vực tương ứng mã Khu vực; Tên bộ phận tương ứng với mã Bộ phận
  • Giám sát: Có kích hoạt tính năng giám sát khi nhân viên chấm công vào đến khi nhân viên chấm công ra hay không
  • Bộ phận: Những mã nào thuộc bộ phận thì sẽ tích vào cột Bộ phận này
  • Mã cha: Nhập tên mã Khu vực mà Bộ phận đó trực thuộc

Bước 3: Nhập danh sách nhân viên

Nhập các thông tin bắt buộc:

  • Mã nhân viên: Mã sẽ dùng để tạo tài khoản đăng nhập vào hệ thống trên Fastwork 
  • Tên nhân viên
  • Mã Khu vực/Bộ phận: là Khu vực hoặc Bộ phận nhân viên đó sẽ được thêm vào. 
  • Quyền: Quyền tương ứng trên hệ thống Fastwork. Các quyền QT, HT, LD và TP sẽ tương ứng với nhân viên thuộc Khu vực; Quyền TN, NV sẽ tương ứng nhân viên đó thuộc Bộ phận
  • Các thông tin còn lại có thể nhập, có thể bỏ trống.

Bước 4: Sau khi File dữ liệu mẫu nhập dữ liệu xong, “Chọn File” ⇒ “Bắt đầu tải file” đến khi thanh thông báo 100% rồi chọn Nhập dữ liệu đến khi dữ liệu được nhập lên hệ thống xong chọn đóng.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 70

Cùng Topics

Bài trước: Cách phân quyền truy cập theo một người dùng
Bài tiếp: Cách thêm mới người dùng vào hệ thống