Cách thêm mới một nhóm quy trình (Checkflow) trên web

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Để thực hiện thêm mới một nhóm quy trình trên web, quý khách thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Từ giao diện web –> Chọn menu Work –> chọn Quy trình công việc (CheckFlow)

Bước 2: Có 2 cách để thêm mới 1 nhóm quy trình:

Cách 1: Từ giao diện Dashboard chọn +Nhóm quy trình ở góc trên bên phải

Cách 2:

  • Ở cột bên trái –> Bấm vào dấu “+” ở mục Nhóm quy trình

Bảng “Tạo nhóm mới” hiện ra –> Điền theo các trường thông tin có trong bảng

  • Lưu ý:

          ‣ Thành viên: khi bấm vào mục thành viên sẽ xổ ra danh sách các thành viên                   trong bộ phận của mình. Nếu muốn thêm nhân viên khác bộ phận có thể gõ tên thành viên để tìm kiếm.
          ‣ Màu đặc trưng: có bảng màu để chọn để phân biệt các nhóm với nhau.

  • Sau khi hoàn thành –> Bấm nút Thêm nhóm mới.

Bước 3: Hiện bảng thông báo “Tạo nhóm mới thành công” là hoàn thành.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 36

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới một quy trình công việc(Checkflow) trên web
Bài tiếp: Phân quyền cho một người dùng truy cập vào quy trình công việc (checkflow)