Cách thêm mới một nhóm dự án trên web

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Chọn Work → chọn mục Dự án, nhóm (Projects/Teams)

Bước 2: 

  • Ở Thanh bên trái → Chọn vào dấu “+” ở phần Dự án
  • Chọn Quản lý Nhóm dự án

Bước 3: Nhập tên nhóm dự án => Tạo nhóm dự án

Bước 4: Sau khi tạo nhóm dự án, muốn điều chỉnh thay đổi màu nhóm thì click vào nhóm cụ thể rồi chọn thông tin màu sắc cần thay đổi –> chọn Lưu thay đổi

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 50

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình thời gian làm việc trong một dự án để tính toán thời gian thực hiện công việc
Bài tiếp: Cách thêm mới một dự án trên web