Cách thêm mới một lịch hẹn phỏng vấn

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ Menu HRM chọn Tuyển dụng

Bước 2 : Chọn Tuyển dụng

Bước 3 : Chọn Người muốn hẹn lịch phỏng vấn -> Điền thông tin và ấn Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 3

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi các hồ sơ ứng viên theo kết quả tuyển dụng
Bài tiếp: Cách đánh giá một ứng viên