Cách thêm mới một khung thời gian làm việc để tính hạn hoàn thành cho quy trình công việc (workflow)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để thực hiện cấu hình khung thời gian làm việc để áp dụng cho một quy trình công việc workflow thực hiện như sau:

Từ menu WORK –> Chọn Quản trị phân hệ WORK+

Ở giao diện Cấu hình –> Chọn Phân quyền quy trình –> Chọn Hạn hoàn thành

Để thêm mới 1 cấu hình hạn hoàn thành –> chọn Thêm cấu hình

Nhập tên cấu hình, lựa chọn các ngày làm việc và khung thời gian tương ứng các ngày làm việc

Nhập xong thời gian –> chọn Thêm ngày làm việc để thực hiện add ngày làm việc và thời gian tương ứng

Chọn Lưu cấu hình để thực hiện lưu lại hạn hoàn thành này

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 14

Cùng Topics

Bài trước: Cách tạm dừng một nhiệm vụ đang thực hiện
Bài tiếp: Cách xem lại các hoạt động trong một quy trình công việc (workflow)